beránekznak Loun

farní sbor Českobratrské církve evangelické v Lounech

13.4. Zelený čtvrtek
17h čtění pašijí
14.4. Velký pátek
17h bohoslužby
16.4. Hod Boží Velikonoční
9h bohoslužby

Hlas mučedníků Ženevský žaltář Podporujeme Izrael! Náhradní rodiny Ústeckého kraje

Biblická hodina

biblicka (10K)

iblická hodina se koná ve farní kanceláři v ul. Českých Bratří 1510 každou středu od 17:00. Stejně jako bohoslužby, i biblická hodina je veřejně přístupná a návštěvníci z jiných církví i necírkevní jsou vítáni.

Čte se zde na pokračování jedna z biblických knih. Volba knihy je ponechána na dohodě účastníků. Je to posezení kolem stolu ve farní kanceláři s kávou a čajem. Setkání je zahájeno písní a krátkou modlitbou, stejně je i uzavřeno. Je přečten biblický text, potom následuje výklad v délce 15–30 minut. Oproti kázání, které má mít jasnou zvěst s důsledky pro život se na biblické hodině čte text více s odstupem. Více si všímáme detailů textu, dobového pozadí, klademe si nad textem více otázek. Po výkladu následuje rozhovor; i s rozhovorem trvá biblická hodina právě tu jednu hodinu.

Bůh, který je sám trojediný, sám jakoby společenstvím Otce a Syna v Duchu svatém, si přeje být uctíván ve společenství. I jeho slovo má tedy zaznívat ve společenství. Bible se stává Božím slovem, když je společně čtena — když slyšíme Písmo společně s druhými lidmi, má hned nějaké důsledky pro naše chování k druhým. Tak se má tedy Bible číst především. Zároveň je ale člověku ku prospěchu, když je v Bibli doma. Protože potom slyší Boží slovo v jeho celkových souvislotech. Proto evangelická církev podporuje i osobní studium bible.

Biblická hodina je pak prací na jednotě. Věřící se zde mohou setkat s odlišným chápáním Písma, které mají jejich bratři a sestry, snažit se jej pochopit a respektovat. Zároveň nacházejí potěchu v tom, že někdo rozumí Písmu stejně jako oni. Společenství bratří a sester nám pomáhá vyjít ze své jednostrannosti, podívat se na věci z jiných úhlů. Platí staré známé pořekadlo: Víc hlav víc ví: Problémy, na kterých by se člověk sám zasekl, je možné vyřešit společným přemýšlením.

Probírané knihy

© Tomáš Pavelka 2006–2015