beránekznak Loun

farní sbor Českobratrské církve evangelické v Lounech

13.4. Zelený čtvrtek
17h čtění pašijí
14.4. Velký pátek
17h bohoslužby
16.4. Hod Boží Velikonoční
9h bohoslužby

Hlas mučedníků Ženevský žaltář Podporujeme Izrael! Náhradní rodiny Ústeckého kraje

Děti a nedělní škola

Života sboru se nyní účastní devět dětí ve věku od jednoho roku do dvanácti let. Pro ně se v čase nedělních bohoslužeb koná tzv. „nedělní škola — nedělka“, které se samozřejmě mohou účastnit všechny děti, které do kostela přijdou se svými rodiči.

Nedělní školu vyučuje v současnosti pět učitelek, které se pravidelně střídají; farář sboru vypracovává k jednotlivým příběhům katechetickou přípravu pro učitelky, kterou mohou použít pro svou inspiraci.

Děti se účastní úvodní části bohoslužeb, po vstupní modlitbě jsou pozvány ke stolu Páně, kde dostanou požehnání a jsou vyslány do nedělky. Nedělka má svou vlastní místnost. Na stěnách jsou vyvěšeny obrázky biblickýxh příběhů z minulých nedělí na šňůře, jak šla v řadě za sebou. Každé vyprávění má také svůj symbol, které každé dítě dostane jako samolepku a nalepí si je ke svému jménu na nástěnku.

Pořad nedělní školy sestává z krátké vstupní modlitby, písničky a biblického výkladu. Děti probraný příběh buď kreslí, nebo během či po výkladu hrají nějakou tématickou hru.

Do kostela se vracejí na přímluvnou modlitbu, kdy jdou opět dopředu ke stolu Páně. Pokud během nedělky něco nakreslili, vystřihli a pod., předvedou své dílo sboru. Do lavic je provází krátká přímluvná modlitba, aby Bůh přijal to, co pro něj vytvořili či aby jim nedělní škola byla ku prospěchu a radosti.


Přípravy na nedělní školu

V současné době se v nedělní škole probírá desatero Božích přikázání. Zde můžete nahlédnout do příprav. Jsou to texty určené dospělým pro hlubší pochopení vyučujícího, podoba vlastního výkladu je již na učitelkách. Jde tedy o výklad desatera obecně.

  1. Prolog
  2. Nebudeš mít jiného boha
  3. Nezobrazíš si Boha
  4. Nezneužiješ jména Hospodina
© Tomáš Pavelka 2006–2015