beránekznak Loun

farní sbor Českobratrské církve evangelické v Lounech

Hlas mučedníků Ženevský žaltář Podporujeme Izrael! Náhradní rodiny Ústeckého kraje

Slib staršovstva (9. 9. 2012)

V čele každého evangelického sboru stojí tzv. starší neboli presbyteři. Ti jsou jednou za šest let voleni celým sborem (farností). Ze svých řad volí kurátora, který je spolu s farářem zastupuje sbor před úřady atd. Farář a staršovstvo se scházejí k společnému rozhodování jednou za měsíc. Starší skládají slib do rukou seniora, faráře, který spravuje sbory v kraji - seniorátu. U příležitosti slibu staršovstva během nedělních bohoslužeb vznikly tyto dvě skupinové fotografie našeho sboru.

« zpět

(9. 9. 2012)
« zpět

(9. 9. 2012)
« zpět
© Tomáš Pavelka 2006–2020