beránekznak Loun

farní sbor Českobratrské církve evangelické v Lounech

13.4. Zelený čtvrtek
17h čtění pašijí
14.4. Velký pátek
17h bohoslužby
16.4. Hod Boží Velikonoční
9h bohoslužby

Hlas mučedníků Ženevský žaltář Podporujeme Izrael! Náhradní rodiny Ústeckého kraje

Slib staršovstva (9. 9. 2012)

V čele každého evangelického sboru stojí tzv. starší neboli presbyteři. Ti jsou jednou za šest let voleni celým sborem (farností). Ze svých řad volí kurátora, který je spolu s farářem zastupuje sbor před úřady atd. Farář a staršovstvo se scházejí k společnému rozhodování jednou za měsíc. Starší skládají slib do rukou seniora, faráře, který spravuje sbory v kraji - seniorátu. U příležitosti slibu staršovstva během nedělních bohoslužeb vznikly tyto dvě skupinové fotografie našeho sboru.

« zpět

(9. 9. 2012)
« zpět

(9. 9. 2012)
« zpět
© Tomáš Pavelka 2006–2015