beránekznak Loun

farní sbor Českobratrské církve evangelické v Lounech

Hlas mučedníků Ženevský žaltář Podporujeme Izrael! Náhradní rodiny Ústeckého kraje

80 let od stavby kostela (21. 10. 2012)

Lounský Evangelický kostel, národní kulturní památka, oslavil v r. 2012 osmdesát let od svého posvěcení. Slavnostních bohoslužeb se účastnili bývalí duchovní sboru, hosté z města i celého seniorátu. Součástí bohoslužeb bylo pěvěcké vystoupení a vyprávění o životě sboru v 19. a první polovině 20. stol.

« zpět
Pohled na shromáždění z kůru zepředu.
Pohled na shromáždění z kůru zepředu. (21. 10. 2012)
« zpět
Pěvecký sbor zazpíval templářský chorál Da pacem Domine.
Pěvecký sbor zazpíval templářský chorál Da pacem Domine. (21. 10. 2012)
« zpět
Shromáždění během kázání.
Shromáždění během kázání. (21. 10. 2012)
« zpět
Vzpomínky emerit. seniora Pavla Smetany, býv. vikáře na lounském sboru.
Vzpomínky emerit. seniora Pavla Smetany, býv. vikáře na lounském sboru. (21. 10. 2012)
« zpět
Zdravice seniora Jana Kupky
Zdravice seniora Jana Kupky (21. 10. 2012)
« zpět
Zdravice býv. faráře Mariana Šustáka (dnes Most).
Zdravice býv. faráře Mariana Šustáka (dnes Most). (21. 10. 2012)
« zpět
Zdravice paní místostarostky Ing. Edity Hořejší
Zdravice paní místostarostky Ing. Edity Hořejší (21. 10. 2012)
« zpět
Zdravice faráře partnesrkého sboru v Zöblitz v Sasku Wolframa Rohloffa
Zdravice faráře partnesrkého sboru v Zöblitz v Sasku Wolframa Rohloffa (21. 10. 2012)
« zpět
Shromáždění během písně.
Shromáždění během písně. (21. 10. 2012)
« zpět
Shromáždění naslouchá dětskému pěveckému vystoupení.
Shromáždění naslouchá dětskému pěveckému vystoupení. (21. 10. 2012)
« zpět
Závěrečné požehnání. Z leva faráři J. Bureš (Chomutov), M. Šusták (Most), J. Kupka (senior), T. Pavelka (Louny), W. Rohloff (Zöblitz, Sasko),P. Smetana (emerit. senior)
Závěrečné požehnání. Z leva faráři J. Bureš (Chomutov), M. Šusták (Most), J. Kupka (senior), T. Pavelka (Louny), W. Rohloff (Zöblitz, Sasko),P. Smetana (emerit. senior) (21. 10. 2012)
« zpět
© Tomáš Pavelka 2006–2020