beránekznak Loun

farní sbor Českobratrské církve evangelické v Lounech

13.4. Zelený čtvrtek
17h čtění pašijí
14.4. Velký pátek
17h bohoslužby
16.4. Hod Boží Velikonoční
9h bohoslužby

Hlas mučedníků Ženevský žaltář Podporujeme Izrael! Náhradní rodiny Ústeckého kraje

80 let od stavby kostela (21. 10. 2012)

Lounský Evangelický kostel, národní kulturní památka, oslavil v r. 2012 osmdesát let od svého posvěcení. Slavnostních bohoslužeb se účastnili bývalí duchovní sboru, hosté z města i celého seniorátu. Součástí bohoslužeb bylo pěvěcké vystoupení a vyprávění o životě sboru v 19. a první polovině 20. stol.

« zpět
Pohled na shromáždění z kůru zepředu.
Pohled na shromáždění z kůru zepředu. (21. 10. 2012)
« zpět
Pěvecký sbor zazpíval templářský chorál Da pacem Domine.
Pěvecký sbor zazpíval templářský chorál Da pacem Domine. (21. 10. 2012)
« zpět
Shromáždění během kázání.
Shromáždění během kázání. (21. 10. 2012)
« zpět
Vzpomínky emerit. seniora Pavla Smetany, býv. vikáře na lounském sboru.
Vzpomínky emerit. seniora Pavla Smetany, býv. vikáře na lounském sboru. (21. 10. 2012)
« zpět
Zdravice seniora Jana Kupky
Zdravice seniora Jana Kupky (21. 10. 2012)
« zpět
Zdravice býv. faráře Mariana Šustáka (dnes Most).
Zdravice býv. faráře Mariana Šustáka (dnes Most). (21. 10. 2012)
« zpět
Zdravice paní místostarostky Ing. Edity Hořejší
Zdravice paní místostarostky Ing. Edity Hořejší (21. 10. 2012)
« zpět
Zdravice faráře partnesrkého sboru v Zöblitz v Sasku Wolframa Rohloffa
Zdravice faráře partnesrkého sboru v Zöblitz v Sasku Wolframa Rohloffa (21. 10. 2012)
« zpět
Shromáždění během písně.
Shromáždění během písně. (21. 10. 2012)
« zpět
Shromáždění naslouchá dětskému pěveckému vystoupení.
Shromáždění naslouchá dětskému pěveckému vystoupení. (21. 10. 2012)
« zpět
Závěrečné požehnání. Z leva faráři J. Bureš (Chomutov), M. Šusták (Most), J. Kupka (senior), T. Pavelka (Louny), W. Rohloff (Zöblitz, Sasko),P. Smetana (emerit. senior)
Závěrečné požehnání. Z leva faráři J. Bureš (Chomutov), M. Šusták (Most), J. Kupka (senior), T. Pavelka (Louny), W. Rohloff (Zöblitz, Sasko),P. Smetana (emerit. senior) (21. 10. 2012)
« zpět
© Tomáš Pavelka 2006–2015