beránekznak Loun

farní sbor Českobratrské církve evangelické v Lounech

Hlas mučedníků Ženevský žaltář Podporujeme Izrael! Náhradní rodiny Ústeckého kraje

Genesis 19

Gn 19, 1

Lot seděl v sodomské bráně. Brána fungovala ve straém orientě jako radnice. Byla rpsotorná jako dnešní běžný dům, i větší. Město bylo tak nacpáno domy, že nemělo žádné máměstí ani jiné místo, kde by se lidé mohli scházet. To vše se dělo v bráně.

Gn 19, 2

uchylte se do domu svého služebníka Lot ví, jak to v Sodomě chodí. Proto chce hosty uchránit a co nejdříve poslat pryč. Sedí v bráně – radnici, což nsvědčuje tomu, že byl ve městě vážený. „Umí v tom chodit“, umí obstát v tom zlém městě a chce ochránit ty, které pokládá za bezelstvné, naivní. Nakonec ale bude muset z města také pryč, protože „kdo chce s vlky žíti, musí s nimi víti“.

Gn 19, 4

mužové toho města … obklíčili dům Co chtějí sodomští muži provést, není úplně jasné. Je však jasné, že Lot dobře ví, že to nebude nc dobrého.

Gn 19, 8

Hleďte, mám dvě dcery Pohostinství – u kočovníků nejposvátnější zákon. Hosta musíme přijmout, úplně se o něj postarat a je pod naší ochranou. To je podmínka snesitelného života v pusté divočině, kde jsou lidé daleko od sebe a cestvat je o strach. Platí tu „jak chcete, aby se lidé chovali k vám, tak se chovejte vy k nim“. Pokud pravidlo pohostinnosti nebudou mezi kočovníky dodržocat všichni, jejich svět se zhroutí. Kdo není pohostiný, ohrožuje všechny lidi. Proto je Lot dokonce ochoten obětovat své dcery.

Gn 19, 9

Sám je tu jen jako host Muži sodomští neopomenou Lotovi připomenout, že je náplava.

Gn 19, 14

Ale zeťům to připadalo, jako by žertoval. Lidé takto příliš spoléhají na zavedený pořádek, žijí v dojmu, že když pekárny pečou chleba, lampy na ulicích svítí a všichni lidé chodí do práce, zkrátka když je všechno každý den jako obvykle, nic se nemůže stát. Blížící se katastrofu bere většinou většina lidí na lehkou váhu.

Gn 19, 26

ohlédla se a proměnila se v solný sloup Protože viděla všechno to hrozné, co se v Sodomě stalo a přece se jí po ní stýskalo. Lidé rychle zapomínají. „Za komunistů bylo líp,“ říkají lidé.

© Tomáš Pavelka 2006–2015