beránekznak Loun

farní sbor Českobratrské církve evangelické v Lounech

13.4. Zelený čtvrtek
17h čtění pašijí
14.4. Velký pátek
17h bohoslužby
16.4. Hod Boží Velikonoční
9h bohoslužby

Hlas mučedníků Ženevský žaltář Podporujeme Izrael! Náhradní rodiny Ústeckého kraje

Genesis 21

Gn 21, 10

Vyhnání Hagary je tvrdé, v době, kdy se příběh odehrává však celkem běžné jednání. Je i těžké pochopit, prč k němu sám Bůh svoluje. Snad ale jde o to, že je pro člověka nutné vzdát se svých starých vlastních představ o štěstí, když mu Bůh sám dá štěstí větší. V životě se setkáváme s lidmi, kteří měají celkem dost důvodů být šťastni mají dobrou rodinu, dobré zaměstnání atd., ale pořád se teskně obracejí k nějaké své umanuté představě.

Gn 21, 20

A Bůh byl s chlapcem. Hagar se do potíží dostala jen kvůli slabé víře Sáry a Abrahama. Teď zmizí z jejich příběhu, ale to neznamená, že zmizí Bohu. I když víme, že se o nás Bůh stará a že jsme pro něj důležití, musíme pamatovat i na to, že nějak jedná i s lidmi, kterých se straníme, kteří jsou nám cizí či nepřátelští. Po Bohu nemůžeme žárlivě požadovat, aby byl jen na naší straně. A je to jedna z nejtěžších věcí, přiznat si: Stejně laskavě, jako Bůh mluví se mnou, promlouvá možná i k člověku, který je mi protivný, kterého mám za nemožného atd.

Ismael,připomínáme, se stal praotcem Arabů. Proto bydlí ve stepi a je lučištníkem luk používali hlavně nájezdníci. Bůh plní své sliby i přes něvru lidí a tak jsou Arabové početní ještě početnější než Izraelci, Židé. Je to také Boží požehnání, ale, jak víme, vlastně nevyužité většina Arabů věří bludům islámu.

© Tomáš Pavelka 2006–2015