beránekznak Loun

farní sbor Českobratrské církve evangelické v Lounech

Hlas mučedníků Ženevský žaltář Podporujeme Izrael! Náhradní rodiny Ústeckého kraje

Genesis 25

Gn 25, 24

v jejím životě byla dvojčata Ezau a Jákob bratři, ale budou se nanávidět a vést spory – člověk se častěji hůře snese s těmi, kteří jsou mu podobní. CHorvati nemají rádi Srby, ač jsou to podobné národy, Češi zase Němce, atd. Možná proto, že na nám podobných lidech vidíme vlastní chyby. Možná proto, že u podobných ldí cheme aby byli úplně stejní jako my a každý rozdíl nás dráždí.

Jákob a Ezau si hádkami skazili celý život. Člověk má na světě jen málo lidí, kteří jsou mu tak blízko, ajko sourozenci. Když už jsou rodiče staří nebo zemřou, sourozenci jsou jedni z nejbližších lidí, kteří nám zůstali. Proto je máme mít rádi. Když je nemáme rádi, nemáme tak trochu rádi sami sebe.

Gn 25, 27

Ezau mužem znalým lovu, mužem pole, kdežto Jákob byl muž bezúhonný a sídlil ve stanech Jákob je na zemi jen host, proto bydlí ve stanech a proto se nenchá světem svést. Ezau lovec a zemědělec – zemědělci jsou dodnes častlo myslivci. Blízkost k zemi není zdaleka vždy pozitivní. Jádro je asi v tom, že si člověk přivlastňuje něco, co roste „samo od sebe“ – Bůh je to, kdo dává vyrůst obilí a pod., Bůh je to, kdo živí zvířata. Lidé jsou ale často posedlí svými pozemky – dříve spory o pole, dnes spory se sousedy o plot, o to, čí hruška přesahuje na sousedovu zahradu atd. Lovec zároveň musí mít trochu zálibu v zabíjení. Baví ho pronásledovat zvíře, zároveň se s ním trochu stotožňuje. Dodnes v různých mysliveckých zápiscích vycítíme velký obdiv myslivce třeba k jelenovi, ktrého stíhá. Každoddenní soužití s přírodou způsobuje, že člověk se začíná stotožňovat s jejími krutými zákony, jakoby sestupuje níž, než kam ho postavil Bůh. Lidé se mají řídit ne přírodními zákony (přežití nejsilnějšího), ale Božími zákony milosrdenství a práva.

Gn 25, 28

Izák miloval Ezaua … Rebeka milovala Jákoba. Oba rodiče dělají chybu, že mají své oblíbence. Rebeka lstivým protlačováním Jákoba ho uvede do problémů. Nikdy nemá cenu získat něco na úkor svých příbuzných.

Jákob chybuje v tom, že má rád Ezaua proto, že z něj má prospěch.V rodině si nesmíme vybírat, koho máme raději, jako to dělali Rebeka a Izák. Izák má navíc Ezaua rád jen proto, že z nej má prospěch. Není správné mít rád někoho jen proto, že nám něco dává. Měli bychom se dívat i na to, jak se chová k ostatním, zda je hodný, nebo zlý.

Gn 25, 30

Dej mi zhltnout trochu toho červeného Člověk nemůže chtít všechno hned, jako Ezau. Musí se umět zastavit, aby pak nebyl tak unavený, jako on. Dospělý si to musí umět říci sám, dětem říkají rodiče „už dost“ a mají pravdu. Ezau chce všechno hned a zapomíná, co bude zítra.

Gn 25, 32

k čemu je mi prvorozenství Ezau prodává prvorozenství – Ezau žije jen pro přítomný okamžik. Správné není už to že se unavil k smrti, člověk se nemá žádnou věcí nechat takto pohltit. Krvavé chce zřejmě proto, že chce jakoby pohltit život kolem. Později v Zákoně je zakázáno požívat krev, protože oživuje a tedy patří Hospodinu. Ani Jákob však nejedná správně. Je to první z řady podvodů, kvůli kterým pak bude mít většinu života potíže.

© Tomáš Pavelka 2006–2015