beránekznak Loun

farní sbor Českobratrské církve evangelické v Lounech

13.4. Zelený čtvrtek
17h čtění pašijí
14.4. Velký pátek
17h bohoslužby
16.4. Hod Boží Velikonoční
9h bohoslužby

Hlas mučedníků Ženevský žaltář Podporujeme Izrael! Náhradní rodiny Ústeckého kraje

Genesis 31

Gn 31, 15

Cožpak pro něho nejsme jako cizí? Ráchel a Lea stojí při Jákobovi, protože si pamatují, jak je otec prodal. Nemyslel na jejich blaho, ale na svůj zisk. Tím také na čas postavil sestry proti sobě. Zdá se v tuto chvíli, že sestry trochu prohlédli, že na vině rozbrojů mezi nimi dvěma a mezi nimi a Jákobem je veskutečnosti rodina – často to tak bývá.

Gn 31, 19

ukradla Ráchel otcovy domácí bůžky Je vidět, že víru táhne v rodině Jákob – Ráchel ukradne otcovy bůžky, nedokáže se od nich doloučit. Vtip je v tom, že právě ti bůžci, v které Ráchel doufá, je přivedou do potíží. Naopak, Hospodinovou zásluhou se jim nic nestane.

Gn 31, 43

Co … mohu dnes udělat pro své dcery … a pro syny, které porodily Jákob s Lábanem si navzájem vyčtou co se dá. Ale Lábana obměkčí Bůh, také skze jeho vnoučata a dcery.

Gn 31, 48

Tento val je ode dneška svědkem mezi mnou a tebou. Celá situace se řeší podle přísloví: Dobré ploty dělají dobré sousedy.

© Tomáš Pavelka 2006–2015