beránekznak Loun

farní sbor Českobratrské církve evangelické v Lounech

Hlas mučedníků Ženevský žaltář Podporujeme Izrael! Náhradní rodiny Ústeckého kraje

Exodus 2

Ex 2, 1

Muž z Léviova domu šel a vzal si lévijskou dceru. Lévijci jsou kmenem kněží, Božích služebníků. Mojžíš je lévijec po otci i po matce, je největší postavou SZ.

Ex 2, 2

Když viděla, jak je půvabný Něžné místo. Dozvídáme se, že Mojžíš, největší z proroků SZ byl kdysi také roztomilým miminkem. Každý z biblických hrdinů je člověkem jako my, jsou nám blízcí, jsou to naši sourozenci. Nejsou nedotknutelní. Naposled dokonce sám Bůh se stal člověkem – novorozencem v jeslích.

Ex 2, 3

připravila ze třtiny ošatku Podobnost s příběhem o Plaváčkovi není náhodná. Tato pohádka je jeden z nejstarších lidských pověstí, vypráví se od pradávna. Promítá se do ní zřejmě poznání, že člověk se rodí z vody, tj. před narozením plave ve vodě v matčině lůně. Podobný příběh se vyprávěl o asyrském Sargonovi, perském Kýrovi atd. Mojžíšova matka záměrně využívá bláhovosti pohanů, kteří jsou ochotni věřit všemu. Písmo popisuje, jak důkladně košík zabezpečila – není to zoufalý čin, ale plán. Proto i posílá Mojžíšovu sestru Mirjam (česky Marii), tehdy sedmiletou, aby se podívala, co se s košíkem stane.

Ex 2, 5

Vtom uviděla v rákosí ošatku a poslala svou otrokyni Zatímco Mojžíšova matka neponechá nic náhodě, není hříčkou osudu, egyptská princezna bere dítě z vody jako znamení osudu. Pohané jsou otroky okolností, svého prostředí, jejich častý argument je „nemohl jsem jinak“. Kdežto izraelité mohou jednat na okolnostech, na své době, nezávisle.

Ex 2, 6

Bylo jí ho líto Na druhou stranu, egyptská princezna jedná z těch nejlepších pohnutek, jaké člověk může mít – je jí dítěte líto. Egypťanům není líto Izraelců jako celku, ale když vidí tato Egypťanka konkrétní dítě, vlastně důsledek politiky svého otce, prozře. Ale, jak jsme uvedli na začátku, je k tomu bohužel potřeba toto divadlo.

Je z hebrejských dětí. Jak poznala, že je Mojžíš z hebrejských dětí? Nejspíše podle toho, že byl obřezán. Nebo proto, že bylo nařízeno házet hebrejské chlapce do Nilu, že dobře věděla, co její otec nařídil.

Ex 2, 7

Jeho sestra se faraónovy dcery otázala Musíme dodat, že ač se jednalo o promyšlený plán, že se Mojžíš stane adoptivním synem faraona, asi jeho matkou zamýšleno nebylo. To je řízení boží, které však nejvíce chodí cestami našeho odpovědného jednání, v tomto případě jednání Mojžíšovy matky.

Ex 2, 9

Žena vzala dítě a odkojila je. Mojžíš, nyní už chráněný faraonovou dcerou, může se zase vrátit ke své matce a tam vyrůstat. Zpátky ho už jeho matka přivedla, tedy už chodil. Nedá se jasně určit, jak starý Mojžíš v té době byl, jisté je, že už si na tu dobu pak pamatoval. V další kapitole se totiž půjde, už jako egyptský princ, podívat, jak se daří jeho krajanům.

© Tomáš Pavelka 2006–2020