beránekznak Loun

farní sbor Českobratrské církve evangelické v Lounech

Hlas mučedníků Ženevský žaltář Podporujeme Izrael! Náhradní rodiny Ústeckého kraje

Exodus 6

Ex 6, 1

Nyní uvidíš, co faraónovi udělám. Hospodin Mojžíše ujišťuje, že jeho záměr není vyvést Izraelce není nějaký rozmar, ale že uzvařel SMLOUVU s Abrahamem, Izákem a Jákobem. Bůh je všemohoucí a tak hi nikdo k ničemu nemůže donutit, proto je přirozeně nevypočitatelný. Ale smlouvou se Bůh sám zavazuje, co bude dělat a nemůže vzít své slovo zpět a svou smlouvu porušit – jedině tak, ve smlouvě, lze najít o Bohu nějakou jistotu. Bůh také připomíná, že teď se děje něco nového, protože praotcům ještě neprozradil své jméno Hospodin, jako nyní Mojžíšovi. Není to tedy tak, že za straých časů bylo všechno lepší a co šlo tehdy, teď už nejde, ale právě naopak, teď se Bůh lidem více přiblížil (v utrpení!) a prozradil jim své odobní jméno – je k nim důvěrnější.

© Tomáš Pavelka 2006–2020