beránekznak Loun

farní sbor Českobratrské církve evangelické v Lounech

13.4. Zelený čtvrtek
17h čtění pašijí
14.4. Velký pátek
17h bohoslužby
16.4. Hod Boží Velikonoční
9h bohoslužby

Hlas mučedníků Ženevský žaltář Podporujeme Izrael! Náhradní rodiny Ústeckého kraje

Exodus 10

Ex 10, 10

Myslíte si, že Hospodin bude s vámi, když vás propustím s dětmi? faraon nechce propustit děti. Všichni zlí vládcové si nepřejí, aby se děti dozvěděli o Bohu. Myslí si, že s dospelími už nepohnou, ale děti si chtějí nechat pro sebe. Učitelé a ředitelé na mnoha školách dnes nechtějí, aby se učilo náboženství.

Ex 10, 23

po tři dny se nikdo neodvážil hnout ze svého místa může být také proto, že nevěřící bývají pověrčiví a bojí se ve tmě různých strašidel. Izraelci si prostě doma rozsvítí, vědí, že v noci není nic, co není i ve dne a že Bůh kraluje i v noci.

Ex 10, 24

Zanechte tu jenom svůj brav a skot. Farao nechce propustit zvířata, ale Bůh spolu s lidmi vysvobozuje i přírodu.

© Tomáš Pavelka 2006–2015