beránekznak Loun

farní sbor Českobratrské církve evangelické v Lounech

Hlas mučedníků Ženevský žaltář Podporujeme Izrael! Náhradní rodiny Ústeckého kraje

Numeri 24

Nu 24, 9

Kdo ti bude žehnat, buď požehnán, kdo tě bude proklínat, buď proklet. Stejně, jako Bůh řekl Abrahamovi.

Nu 24, 17

Vidím jej, ne však přítomného, hledím na něj, ne však zblízka. Vyjde hvězda z Jákoba, povstane žezlo z Izraele. Protkne spánky Moába, témě všech Šétovců.Ohlašuje zřejmě příchod Krista.

© Tomáš Pavelka 2006–2020