beránekznak Loun

farní sbor Českobratrské církve evangelické v Lounech

13.4. Zelený čtvrtek
17h čtění pašijí
14.4. Velký pátek
17h bohoslužby
16.4. Hod Boží Velikonoční
9h bohoslužby

Hlas mučedníků Ženevský žaltář Podporujeme Izrael! Náhradní rodiny Ústeckého kraje

Soudců 12

Sd 12, 6

„Tak řekni šibbolet!“ On však řekl: „Sibbolet“ Příběh končí podobně jako příběh o Gedeonovi – po bitvě by se chtěl každý k boji připojit. Jiftách, podobně jako u krále Amónovců, si zase lépe pamatuje, jak to bylo. Volal je o pomoc, nepomohli. Šanic měli, nevyužili, tal co teď chtějí. Jiftách tak je soudce, který si pamatuje a to je důležité. Pamatuje si, jak věci byly, pamatuje i na svůj slib. Příběh končí černohumornou historkou o tom, jak poznat lidi podle nářečí – humor se v knize soudců vyskytuje často. Efrajimci jsou potrestáni podoběn jako Amónovci – jako ti, kteří bezdůvodně začali válku a musí pak nést následky.

© Tomáš Pavelka 2006–2015