Genesis 44

Gn 44, 33

Proto dovol, aby tvůj otrok zůstal u svého pána v otroctví namísto tohoto chlapce Vrcholem celého příběhu je, že Juda, který prodal Josefa do otroctví, je najednou ochoten jít sám do otroctví za svého bratra Benjamína. Naučil se cítit bolest svého bratra i bolest svého otce.