beránekznak Loun

farní sbor Českobratrské církve evangelické v Lounech

13.4. Zelený čtvrtek
17h čtění pašijí
14.4. Velký pátek
17h bohoslužby
16.4. Hod Boží Velikonoční
9h bohoslužby

Hlas mučedníků Ženevský žaltář Podporujeme Izrael! Náhradní rodiny Ústeckého kraje

obr. Božích muk

Pohřeb

Pohřební obřad neovlivňuje další úděl zesnulého. Život, který žijeme jednou, zde a nyní, je to jediné, s čím předstupujeme před Boha. A ovšem, bez víry v odpuštění srkze Krista by taková vyhlídka byla dosti skličující. Pohřební obřad slouží především k útěše pozůstalých, kteří mají slyšet zvěst o vzkříšení a také k vyjádření vděku za život zesnulého. Je tedy pro živé, ne pro mrtvé. Přesto je základní lidskou slušností se se zesnulým důstojně rozloučit, vzdát díky za jeho život. A pamatovat na to, že náš blízký nikdy nebyl naším výhradním majetkem a že jsou na světě ještě jiní lidé, kteří by se s ním rádi rozloučili. Nechat své zesnulé bez pohřbu je hluboce nekulturní a lidsky bezohledné.

Schopnost vyrovnat se s lidskou smrtelností je jednou z nejhluších duchovních slabin současnosti. Tomu odpovídá pověstně nízká úroveň většiny pohřebních řečníků a sekulárních pohřebních obřadů vůbec. Pozůstalí i zcela mimo církev se tak v případě pohřbu obracejí až překvapivě často na křesťanské duchovní. Církev si váží důvěry, která je do ní v této oblasti veřejností vkládána a duchovní berou vážně obtížný úkol předat pozůstalým naději, ze které sami žijí a citlivou připomínkou umožnit pohřebním hostům se v srdci naposledy rozloučit s člověkm blýzkým.

© Tomáš Pavelka 2006–2015