beránekznak Loun

farní sbor Českobratrské církve evangelické v Lounech

Hlas mučedníků Ženevský žaltář Podporujeme Izrael! Náhradní rodiny Ústeckého kraje

Náš sbor při návštěvě indického faráře Christiana Samraje.
Náš sbor při návštěvě indického faráře Christiana Samraje.

Již od počátků evangelické církve Lounech v roce 1870 tvořili a tvoří podstatnou součást sboru (farnosti) lidé, kteří v křesťanství našli odpověď v dospělosti či dospívání, kteří se do církve nenarodili.

Chuť ptát se hlubším smyslu věcí nejspíše není v žádné době masovou záležitostí – a tak byl sbor vždy spíše menší. Dnes se účast na bohoslužbách, tedy počet věřících, pohybuje mezi 20-30 lidmi všech generací. Téměř v každém roce se zároveň objeví někdo nový, takže sbor zůstává stejně velký nebo i mírně roste.

Malé počty však zároveň pomáhají utvářet domáckou, rodinnou atmosféru sboru, otevřenou novým příchozím. Sbor poskytuje zázemí i lidem osamělým, s těžkou životní zkušeností; v jeho řadách se na čas objevují zahraniční dělníci z východní Evropy; ve sboru byla před časem pokřtěna vietnamská dívka.

A protože člověk na své otázky chce nacházet také odpovědi, snažíme se naši víru vyjdařovat zřetelně a jasně, držet se starokřesťanských vyznání i obřadů. Toho, co lidi oslovovalo napříč věky a oslovuje i dnes napříč různými kulturami křesťanského světa. Na složité otázky, jaké život přináší, většinou nebývají jednoduché odpovědi – přesto se o nich dá a má mluvit.

© Tomáš Pavelka 2006–2020