beránekznak Loun

farní sbor Českobratrské církve evangelické v Lounech

Hlas mučedníků Ženevský žaltář Podporujeme Izrael! Náhradní rodiny Ústeckého kraje

Znak města Slaný

Kazatelská stanice Slaný

Bohoslužby ve Slaném se konají v modlitebně v Žižkově ul. 611/15. A to druhou neděli v měsíci od 14.30 h.

Evangelická církev působí ve Slaném již před 140 let, déle, než v samotných Lounech. Mnohdy býval dokonce sbor ve Slaném početnější a živější než lounská základna

Dnes chodí na bohoslužby zcela pravidelně pět lidí; z Loun pak dojíží farář, kurátorka a varhanice. Ostatní přicházejí méně pravidelně; útulná malá přízemní modlitebna se tak zaplní jen někdy.

Modlitebna v Žižkově ulici

Ve Slaném panují srdečné vztahy s ostatními církvemi a společné ekumenické bohoslužby mívají slušnou účast.

Stejně jako v Lounech, i ve Slaném má sbor rodinnou, domáckou atmosféru, vítající nové příchozí.


Bohoslužby 14. ledna ve 14.30.
© Tomáš Pavelka 2006–2018