beránekznak Loun

farní sbor Českobratrské církve evangelické v Lounech

13.4. Zelený čtvrtek
17h čtění pašijí
14.4. Velký pátek
17h bohoslužby
16.4. Hod Boží Velikonoční
9h bohoslužby

Hlas mučedníků Ženevský žaltář Podporujeme Izrael! Náhradní rodiny Ústeckého kraje

Znak města Slaný

Kazatelská stanice Slaný

Bohoslužby ve Slaném se konají v modlitebně v Žižkově ul. 611/15. A to druhou neděli v měsíci od 14.30 h.

Evangelická církev působí ve Slaném již před 140 let, déle, než v samotných Lounech. Mnohdy býval dokonce sbor ve Slaném početnější a živější než lounská základna

Dnes chodí na bohoslužby zcela pravidelně pět lidí; z Loun pak dojíží farář, kurátorka a varhanice. Ostatní přicházejí méně pravidelně; útulná malá přízemní modlitebna se tak zaplní jen někdy. Kazatelská stanice Slaný také poskytuje prosto pro sobotní shromáždění adventistů.

Modlitebna v Žižkově ulici

Ve Slaném panují srdečné vztahy s ostatními církvemi a společné ekumenické bohoslužby mívají slušnou účast.

Stejně jako v Lounech, i ve Slaném má sbor rodinnou, domáckou atmosféru, vítající nové příchozí.


Velikonoční bohoslužby 17. dubna (velikonoční pondělí) ve 14.30.
© Tomáš Pavelka 2006–2015