beránekznak Loun

farní sbor Českobratrské církve evangelické v Lounech

13.4. Zelený čtvrtek
17h čtění pašijí
14.4. Velký pátek
17h bohoslužby
16.4. Hod Boží Velikonoční
9h bohoslužby

Hlas mučedníků Ženevský žaltář Podporujeme Izrael! Náhradní rodiny Ústeckého kraje

Svatba

ze svatby

Na rozdíl od římskokatolické a pravoslavné církve, v evangelické církvi není svatba svátostí, tj. znamením posilujícím a budujícím víru člověka. Proto je možné církevně oddat i nepokřtěné. Evangeličtí duchovní jsou podle zákonů české republiky oprávněni uzavírat sňatky stejně jako starostové atp.

Evangelická církev však pokládá manželský slib za posvátný a jeho porušení za jeden z nejvážnějších hříchů, stejně i to, když člověk nevěrou, hrubostí, pijáctvím, záští, zlobou a bezohledností způsobí rozvod. Evangelická církev však připouští druhý sňatek rozvedených. Jednak ne vždy je člověk viníkem vlastního rozvodu. I když zavinění bývá často oboustranné, není to tak vždy a je nesmyslné zacházet tvrdě s tím, kdo sám utrpěl těžkou životní ránu. Připouštíme však i druhý sňatek těch, kteří na rozvodu skutečně nesou vinu. Protože, když jednou selhali, je pro ně lépe alespoň podruhé již dostát svému slibu, než s někým žít a nedávat mu žádnou záruku, nechávat jej v bezohledné nejistotě.

Evangelická církev je tedy ochotna uzavřít sňatek těch, kteří mají základní úctu ke křesťanskému náboženství, církvi a jejím duchovním a jsou schopni ji vyjádřit účastí na několika setkáních předsvatební přípravy. Církev upřednostňuje uzavření sňatku na její půdě, v kostele či modlitebně. Každopádně ale musí jít o místo důstojné a veřejné, protože svatba je veřejným slibem.

© Tomáš Pavelka 2006–2015