beránek

Evangelická církev v Lounech

znak Loun

Biblická hodina

biblicka (10K)

iblická hodina se koná ve farní kanceláři v ul. Českých Bratří 1510 každou středu od 17:00. Stejně jako bohoslužby, i biblická hodina je veřejně přístupná a návštěvníci z jiných církví i necírkevní jsou vítáni.

Čte se zde na pokračování jedna z biblických knih. Volba knihy je ponechána na dohodě účastníků. Je to posezení kolem stolu ve farní kanceláři s kávou a čajem. Setkání je zahájeno písní a krátkou modlitbou, stejně je i uzavřeno. Je přečten biblický text, potom následuje výklad v délce 15–30 minut. Oproti kázání, které má mít jasnou zvěst s důsledky pro život se na biblické hodině čte text více s odstupem. Více si všímáme detailů textu, dobového pozadí, klademe si nad textem více otázek. Po výkladu následuje rozhovor; i s rozhovorem trvá biblická hodina právě tu jednu hodinu.

Bůh, který je sám trojediný, sám jakoby společenstvím Otce a Syna v Duchu svatém, si přeje být uctíván ve společenství. I jeho slovo má tedy zaznívat ve společenství. Bible se stává Božím slovem, když je společně čtena — když slyšíme Písmo společně s druhými lidmi, má hned nějaké důsledky pro naše chování k druhým. Tak se má tedy Bible číst především. Zároveň je ale člověku ku prospěchu, když je v Bibli doma. Protože potom slyší Boží slovo v jeho celkových souvislotech. Proto evangelická církev podporuje i osobní studium bible.

Biblická hodina je pak prací na jednotě. Věřící se zde mohou setkat s odlišným chápáním Písma, které mají jejich bratři a sestry, snažit se jej pochopit a respektovat. Zároveň nacházejí potěchu v tom, že někdo rozumí Písmu stejně jako oni. Společenství bratří a sester nám pomáhá vyjít ze své jednostrannosti, podívat se na věci z jiných úhlů. Platí staré známé pořekadlo: Víc hlav víc ví: Problémy, na kterých by se člověk sám zasekl, je možné vyřešit společným přemýšlením.