beránek

Evangelická církev v Lounech

znak Loun

Historie sboru

Kronika sboru

Kronika far. Josefa Šplíchala líčí poutavě dějiny sboru do roku 1966, často s nenápadným humorem. Prokazuje laskavou shovívavost nad tím, co je v dějinách sboru dobově podmíněné, dovede vyzdvihnout takové jednání, kterému na důstojnosti čas neubírá – milosrdenství, laskavost, obětavost, pravdivost – víru.

Se stejnou schopností pochopit dobovou podmíněnost některých náhledů a hlavně ocenit to, co je nadčasové, čtěme i toto velmi důkladné a dobře napsané dílo, které spolu s dějinami sboru dává dobrou stručnou představu i o samotných dějinách našeho města vůbec.

Josef Šplíchal: Kronika českobratrského evangelického sboru v Lounech