beránek

Evangelická církev v Lounech

znak Loun

Genesis 14

Gn 14, 1

šineárský král Amráfel Šineár = Summer, dodnes patrné ve jménu irácké provincie Sindžár. Šineár je v Písmu v Písmu užíván často obecněpro celou Mezopotámii, podobně jako užíváme jméno Holandsko pro celé Nizozemí. Amráfel může být podle starších výkladů Chamurapi – úvodní h/ch se často vynechává, p se snadno mění ve f. Tedy amurafi – amráfel.

elasarský král Arjók Elasara může být Larsa v dnešním jižním Iráku.

élamský král Kedorlaómer Elam byla říše v dnešním jižním Iránu.

král pronárodů Tideál Může být Tudalija, chetejský král (dnešní Turecko) nebo o Gutejce, horaly z pohoří Zargosmezi Irákem a Iránem. Může jít o předky dnešních Kurdů.

Gn 14, 2

proti … Šineábovi, králi ademskému, Šemeberovi, králi sebójskému, a králi z Bely, což je Sóar Bezpečně známa jen Bela-Soár u jihovýchodního cípu Mrtvéhomoře.

Gn 14, 4

Dvanáct let otročili Kedorlaómerovi, třináctého roku se vzbouřili. Starověké státy často neměly kapacity okupovat a spravovat přímo podrobené státy. Spokojily se obvykle placením tributu, výpadlného. Ovládání spočívalo v hrozbě zničením, pokud by stát platit odmítl.

Gn 14, 8

seřadili se v dolině Sidímu k boji Jak kapitola sama uvádí Sidím byl tam, kde je dnes Mrtvé moře.

Gn 14, 10

Dolina Sidím je plná asfaltových studní. Asfalt se používal jako malta ke spojování cihel