beránek

Evangelická církev v Lounech

znak Loun

Genesis 30

Gn 30, 1

Bůh odpírá plod tvému životu? Cena ženy v primitivních společnostech do velké míry záleží na počtu dětí, které porodí. To je smysl 30. kapitoly. Dodnes pozorujeme tendenci lidí, kteří mají děti, mírně jízlivě připomínat tento fakt bezdětným.

Gn 30, 24

Kéž mi Hospodin přidá ještě dalšího syna. Není to nevděk či nenasytnost; když se nám daří, máme s důvěrou od Boha očekávat další dobré dary a ne se strachem a obavami ulpívat na tom, co už máme – právě v tom je podstata lakomství.

Gn 30, 25

Propusť mě, abych mohl odejít do svého domova Narození prvního syna milované ženy vede Jákoba k rozhodnutí k návratu. Vlastně teprve teď dostal to, proč přišel: Má ženu, kterou chtěl a má z ní i dědice. Po dvaceti letech.

Gn 30, 37

Jákob si nabral čerstvé pruty topolové Jákob získá svůj podíl vlastně trochu podvodem – nechává pářit své ovce s Lábanovými, ale Lábanovy se svými ne. Kromě toho zapojuje jakési čarování s pruty. Opět se tedy dopouští podvodu, ovšem po té, co byl sám Lábanem podveden.