beránek

Evangelická církev v Lounech

znak Loun

Genesis 31

Gn 31, 15

Cožpak pro něho nejsme jako cizí? Ráchel a Lea stojí při Jákobovi, protože si pamatují, jak je otec prodal. Nemyslel na jejich blaho, ale na svůj zisk. Tím také na čas postavil sestry proti sobě. Zdá se v tuto chvíli, že sestry trochu prohlédli, že na vině rozbrojů mezi nimi dvěma a mezi nimi a Jákobem je veskutečnosti rodina – často to tak bývá.

Gn 31, 19

ukradla Ráchel otcovy domácí bůžky Je vidět, že víru táhne v rodině Jákob – Ráchel ukradne otcovy bůžky, nedokáže se od nich doloučit. Vtip je v tom, že právě ti bůžci, v které Ráchel doufá, je přivedou do potíží. Naopak, Hospodinovou zásluhou se jim nic nestane.

Gn 31, 43

Co … mohu dnes udělat pro své dcery … a pro syny, které porodily Jákob s Lábanem si navzájem vyčtou co se dá. Ale Lábana obměkčí Bůh, také skze jeho vnoučata a dcery.

Gn 31, 48

Tento val je ode dneška svědkem mezi mnou a tebou. Celá situace se řeší podle přísloví: Dobré ploty dělají dobré sousedy.