beránek

Evangelická církev v Lounech

znak Loun

Genesis 43

Gn 43, 8

Já sám se za něho zaručuji, můžeš mě volat k odpovědnosti. Jestli ti ho nepřivedu a nepostavím před tebe, prohřešil jsem se proti tobě na celý život. Je to ten Juda, který právě navrhl prodat Josefa do otroctví. Tím se vlastně už proti svému otci prohřešil na celý život, vlastně se (sám před sebou) nepřímo přiznává, vyznává vinu. A nyní chce jednat obráceně – vlastním životem se za jiného svého bratra, Benjamína, zaručit.

Gn 43, 11

trochu mastixu a trochu medu, ladanum a masti, pistácie a mandle Mastix je tzv. arabská guma, která se u nás přidává do bonbonů. Je to pryskyřice, používaná v lécích, mastích, parfémech, ve sladkostech, jako koření atd. Její žvýkání pomáhá proti zápachu z úst a bělí zuby. Jako koření a na přípravu džemů a želé se v Egyptě používá dodnes.

Ladanum je také pryskyřice, která se z bodláků zachytávala na vousy koz, poté byla vyčesávána a prodávána – proto je také velmi vzácná. Falešné bradky, které nosili faraóni, jsou ve skutečnosti lidské vlasy slepené právě ladanem.

Gn 43, 14

Teď zůstanu úplně bez dětí! Jákob nezdravě upřednostňoval Josefa a nyní, lidově řečeno, „jsou mu dobré“ i jeho ostatní děti. Častno nás jen hrozící ztráta donutí ocenit, co ještě máme.

Gn 43, 19

Proto přistoupili k muži, který byl správcem Josefova domu Už dříve přičítají bratři svou tíživou situaci hříchu, kterého se dopustili vůči Josefovi. Poznávají, že nejde jen o nápravu konkrétního hříchu vůči Josefovi, ale o změnu celého smýšlení. Proto, skoro až dojemně poctivě chtějí vrátit neprávem nabyté stříbro „na nižší úrovni“, než se na ně bude ptát přímo ten nejvyšší. Chtějí mít čisté svědomí jak to jen jde. To je příklad pro křesťany, že své hříchy a dluhy mají pokud možno řešit na nejnižší úrovni, s těmi, proti kterým se provinili (pokud to samozřejmě jde) než lehkovážně očekávat prominutí od nejvyššího Soudce. Kde se nám podaří získat odpuštění od lidí v tomto životě, tedy skutečnou obnovu vztahů, ne jen si vynutit formální slova „odpouštím ti“, to se jako by před Bohem nepočítá, je to úprava provedená ještě před „účetní uzávěrkou“.

Gn 43, 23

Upokojte se, nic se nebojte. Okamžité uklidnění, které se jim od správce dostává, je překvapením. Také my, když se lidem omlouváme a snažíme si je udobřit, mnohdy s překvapením zjistíme, že už nám dávno odpustili. Křesťan musí umět překonat strach z hněvu a výčitek druhých, obava z trapné situace mu nesmí zabránit v upřímném přiznání chyb.

Gn 43, 32

Egypťané totiž nesmějí stolovat s Hebreji, poněvadž to je pro ně ohavnost Patrně proto, že Hebrejové (Izraelci a další) jedí maso zvířat, které egypťané uctívají – skopové a hovězí.