beránek

Evangelická církev v Lounech

znak Loun

Genesis 45

Gn 45, 1

přede všemi, kdo stáli kolem něho, a křikl: „Jděte všichni pryč!“ Josef posílá pryč všechny pohany a pak se dá poznat svým bratrům – Izraelcům. Josef je předobrazem Krista, kterého jeho bratři vydali pohanům, aby se stal „Zachráncem světa“, aby nejdříve zachránil pohany a aby se na konci dal poznat i svému vlastnímu národu. Stejně jako Pavel (Řím 12,25n) věříme, že nakonec budou spaseni i všichni Židé; podle všeho je jejich spása tajné Boží dílo, které je nám, původem pohanům, nepřístupné.

Gn 45, 4

Já jsem váš bratr Josef, kterého jste prodali do Egypta. Avšak netrapte se teď a nevyčítejte si… Obraz Božího odpuštění. Vina je jasně pojmenována, ale odpuštění znamená „netrapte se teď a nevyčítejte si“, Boží odpuštění znamená, že vina již nebude Bohem připomínána, ani na oči už mu nepřijde.

Gn 45, 15

Políbil také všechny bratry, sklonil se k nim a plakal. Josefovo vysoké postavení, jeho důstojnost mu právě umožňuje sklonit se ke druhým. Čím více si sami sebe vážíme, tím jsme uctivější k druhým.

Gn 45, 16

Bylo to milé faraónovi i jeho služebníkům. Příchod Josefových bartří (Izraelců) je milý všem Egypťanům. Stejně tak spása Židů bude velkou radostí pro celou církev z pohanů.