beránek

Evangelická církev v Lounech

znak Loun

Exodus 7

Ex 7, 1

ustanovil jsem tě, abys byl pro faraóna Bohem Pohané mají sklon vidět vše jen v lidských souvislostech. Za Mojžíšovým jednáním nevidí faraon jednání skutečného Boha, vidí jen Mojžíše. Také naše křesťanské poselství chápou pohané jen jako prosazování našich osobních zájmů.

Ex 7, 3

Já však zatvrdím faraónovo srdce a učiním v egyptské zemi mnoho svých znamení a zázraků. Faraon je odsouzen k nepochopení. Velká otázka je, proč Bůh brání faraonovi v pochopení. Znamená to dvě věci: Jednak, že je to Bůh sám, kdo dává člověku uvěřit, kdo mu dává pochopení Božích věcí. Člověk vlastní silou Boha nenajde. Nejsme věřící, protože jsme chytřejší nebo lepší než druzí lidé, ale proto že nám Bůh dal ten dar. Na vsou víru nemůžeme být pyšní, máme za ni být vděčni, máme mít radost z toho, že nám Bůh dal poznat to, co ostatní nechápou.

Za druhé, jde tu o něco, pro co nemáme moc smysl: O Boží čest. Bůh zatvrdil faraonovo srdce, aby se v Egyptě proslavil, aby zde mohl vykonat mocné činy, jaksi, aby předvedl svou sílu. K osobnosti každého člověka patří i jeho pověst, jeho sláva. Každý člověk touží být uznávaný, mít respekt. Tím spíše na to má plné právo Bůh, tím spíše patří sláva k Bohu. My opět máme být vděčni, že u nás se Bůh proslavil dobrými věcmi: Tím, že nás osvobozuje od našich vin a pomáhá nám v našem životě.

Ex 7, 11

egyptští věštci učinili svými kejklemi totéž I lidé dovedou někdy konat neobvyklé, zázračné věci. Proto to hlavní na Bohu nejsou zázraky, ale to, že své lidi miluje. Vydržet někoho mít rád po celý život, to je největší div, protože je to náročné a proto také něco takvého není moc k vidění. Ukazuje se také, že cosi jako magie může v omezené míře fungovat. Křesťan by se neměl nechat zmást tím, když vidí něco napřirozeného – ano, takové věci jsou, ale ne vždy jsou od Boha.

Ex 7, 20

všechna voda Nilu se proměnila v krev Nemusela to být doslova krev, voda mohla jen jako krev vypadat, ale to přijde nastejno, když se někomu něco takového stane (jako se stalo Egypťanům) Bůh zasáhl první Nil, protože Nil byl pro Egypťany bohem, na kterého spoléhali, od kterého brali svou nadutou jisotu. Ukazuje se, že Nil bohem není a nedá se na něj spoléhat.

Ex 7, 24

Egypťané kopali kolem nilu Proto, aby se vytvořila jakási studánka a voda, která do ní prosákne z Nilu, se v půdě přefiltruje.