beránek

Evangelická církev v Lounech

znak Loun

Exodus 8

Ex 8, 2

žáby vylézaly, až pokryly egyptskou zemi Z Nilu, který je pro Egypťany Bohem, vychází i druhá rána. Mojžíš zdůrazňuje, že až pohroma skončí, žáby „zůstanou jen v Nilu“. Nil, který Egypťané vidí jako posvátný, je ve skutečnosti plný těchto slizkých tvorů. U všeho z čeho si děláme falešného boha, můžeme ve skutečnosti najít něco odpudivého, když na to přijde, pokud nejsme slepí.

Ex 8, 8

Mojžíš úpěnlivě volal k HospodinuMojžíš se modlí se tedy za své nepřátele, jak to kázal Ježíš, Starý a Nový Zákon jsou tedy ve shodě.

Ex 8, 12

udeř do prachu na zemi! Stanou se z něho po celé egyptské zemi komáři Třetí pohroma vychází ze země, která dávala Egypťanům úrodu a proto ji také uctívali. Ale, když na to přijde, země je jenom prach, kdo dává vyrůst rostlinám, je Bůh.

Ex 8, 22

To, co máme obětovat Hospodinu, svému Bohu, je Egypťanům ohavností. Izraelci obětovali ovce a krávy, což byla pro Egypťany posvátná zvířata. Je to trochu podobné, jako by nám příliš nevadí, když někod zabije prase nebo králíka, ale přišlo by nám hnusné, kdyby někdo zabil psa nebo kočnu, domácí mazlíčky.