beránek

Evangelická církev v Lounech

znak Loun

Exodus 10

Ex 10, 10

Myslíte si, že Hospodin bude s vámi, když vás propustím s dětmi? faraon nechce propustit děti. Všichni zlí vládcové si nepřejí, aby se děti dozvěděli o Bohu. Myslí si, že s dospelími už nepohnou, ale děti si chtějí nechat pro sebe. Učitelé a ředitelé na mnoha školách dnes nechtějí, aby se učilo náboženství.

Ex 10, 23

po tři dny se nikdo neodvážil hnout ze svého místa může být také proto, že nevěřící bývají pověrčiví a bojí se ve tmě různých strašidel. Izraelci si prostě doma rozsvítí, vědí, že v noci není nic, co není i ve dne a že Bůh kraluje i v noci.

Ex 10, 24

Zanechte tu jenom svůj brav a skot. Farao nechce propustit zvířata, ale Bůh spolu s lidmi vysvobozuje i přírodu.