beránek

Evangelická církev v Lounech

znak Loun

Numeri 23

Nu 23, 9

Je to lid, který přebývá odděleně, nepočítá se mezi pronárody. S Izralem nejde nakládat jako s každým. Lidé jsou předpovídatelní, manipulovatelní, „vypočítatelní“, ale s Hospodinovým lidem to tak být nemá a často opravdu není. Nenechá se nalákat na běžná lákadla. Ve sboru se např. nevzájem neposuzujeme podle toho, kolik má kdo peněz, jaký má titul, jaké je národnosti atd., což jinak běžně lidé dělají.

Nu 23, 12

Což nemusím dbát toho, abych mluvil, co mi vkládá do úst Hospodin? Kazatelé Božího slova a vůbec křesťané mají skutečnou moc, např. moc žehnat, modlit se účinně za lidi. Ale všechna ta moc plyne jen z Božího slova, bez něj nemají žádnou.

Nu 23, 13

Uvidíš zase jen jeho zadní voj, neuvidíš jej celý. Zatratíš mi jej odtamtud. Viz pozn. 22, 41.