beránek

Evangelická církev v Lounech

znak Loun

Jozue 1

Joz 1, 3

Dal jsem vám každé místo, na které vaše noha šlápne, jak jsem přislíbil Mojžíšovi. Teď je vedení na Jozuovi, ale Hospodin mu připomíná, že je to díky tomu, co slíbil Mojžíšovi. Všichni pokračujeme v tom, co začali ti před námi. Nikdy si nesmíme myslet, že my jsme ta první generace skutečných křesťanů. Jedni začali, mi v jejich práci pokračujeme.

Joz 1, 9

Nepřikázal jsem ti snad: Buď rozhodný a udatný Tento příkaz se v kapitole opakuje čtyřikrát. Dobře víme, že člověk nemá být ukvapený v tom, co říká a dělá. Jenže to jde většinou o jeho věci. Ve chvíli, kdy nejde o naše zájmy, ale o věc, o které jasně víme, že je správná, naopak váhat nemáme. Váhá člověk, když neví, zda si něčím uškodí či pomůže. Když je ale u nějaké věci jasné, že jde o správnou věc, když třeba máme navštívit nemocného, někoho se zastat a pod., máme jednat rozhodně a bez váhání.

Joz 1, 16

Odpověděli Jozuovi: „Učiníme všechno, co jsi nám přikázal …“ Jozue je posílá do tuhého boje, ale nikdo neodporuje. Je vidět, že už přišla ona nová, svobodná generace.