beránek

Evangelická církev v Lounech

znak Loun

Jozue 3

Joz 3, 1

přišli k Jordánu; tam přenocovali, dříve než jej přešli Tj. přicházejí z dnešního Jordánska, z východního břehu Jordánu.

Joz 3, 3

Jakmile spatříte schránu smlouvy Hospodina Schrána smlouvy je jakoby trůnem božího jména: Je v ní Zákon a Zákon, spravedlnost je základem Boží moci. Hospodin jakoby sedí nad cheruby, kteří se klaní na víku schrány.

Joz 3, 4

Mezi vámi a ní bude ovšem odstup zhruba dvou tisíc loket Asi kilometr. Odstup asi proto, aby bylo zdůrazněno, že do země uvádí lid Hospodin, že jde napřed.

Joz 3, 5

Posvěťte se Svatý/nečistý je jiný protiklad než dobrý/zlý. Je to spíš protiklad smysluplný/nesmyslný, u člověka při věci/rozhozený. Znesvěcovali věci, ze kterých máme i dnes divný pocit – dotek mrtvoly či mršiny, některé zvířata, některé nemoci či některé oblasti pohlavního života. POsvětit se zde znamená jednak vyhnout se znesvěcujícím, „rozhazujícím“ zkušenostem, jednak provést rituální koupel a ošistu oděvu. Podoběn jako dodnes nás ranní či večerní sprcha vrací „do normálu“.

neboť Hospodin zítra mezi vámi učiní podivuhodné věci Je třeba být při smyslech, aby člověk pochopil smysl znamení a udělal z něj pro sebe správné závěry.

Joz 3, 6

Dnešního dne jsem tě začal před zraky celého Izraele vyvyšovat Postavení Jozua jako nástupce Mojžíše, který vodil Izrael čtyřicet let je obtížné. Samozřejmě vládne pocit, „že to není jako za Mojžíše“, vylepšování minulosti ve vlastní paměti. Přitom by mělo stačit, že Jozue dostal autoritu od Boha jako právoplatný Mojžíšův nástupce. Lidé jsou však obvykle příliš pyšní, aby se nechali rozumě poučit, pokud věc není spojena s nějakým silným zážitkem.

Joz 3, 10

před vámi vyžene Kenaance, Chetejce Sedm prokletých národů v Kenaanu. Úkolem Izraele není bojovat proti všem nevěřícím, rozšířit víru v Hospodina ohněm a mečem. V tuto chvíli se uctívání Hospodina umezuje na Izrael až do příchodu Krista. Boj proti zmíněným národům je vykonáním trestu za jejich hříchy, soudním rozhodnutím. Jak Zákon mnohokrát připomíná, s Izraelci to dopadne stejně, pokud se nebudou Zákonem řídit. Jejich násilný vstup do Zaslíbené země má být pro ně samé odstrašujícím příkladem.

Joz 3, 11

Hle, před vámi přejde Jordán schrána smlouvy Pána celé země. Bohové starověku často vládly jen jednomu městu nebo nějaké oblasti nebo živlu. Je třeba zdůraznit v té době novinku, že Hospodin vládne všude.

Joz 3, 15

Jordán je vždycky v čas žně rozvodněn daleko z břehů Ale jinak je to říčka, poloviční nebo třetinová než Ohře zde v Lounech.

Joz 3, 16

postavily se jako jednolitá hráz velmi daleko odtud Nebylo nadohled, takže nevíme jak konkrétně, na místě, kde stála archa, řeka prostě náhle přestala téci.

Joz 3, 17

celý Izrael přecházel po suchu Protiklad průchodu Rudým mořem. Voda v podstatě ve všech kulturách znamená smrt a znovuzrození (utopení a vynoření na porch). Je dvojznačná – potřebujeme ji k životu, oživuje, zároveň pod vodou nemůžeme dýchat a je to ničivý, chaotický živel. Izraelci vyšli a nyní vcházejí. Ovšem suchou nohou, nebrodí se ani neplavou, nedosáhli toho sami, ale bylo jim to dáno.