beránek

Evangelická církev v Lounech

znak Loun

Soudců 10

Sd 10, 6

Sloužili … bohům aramejským a bohům sidónským, též bohům moábským a bohům Amónovců i bohům Pelištejců. Izaelci slouží bohům svých nepřátel. Lidé mají často největší respekt k tomu, co je ohrožuje, co jim působí zlo. Větší respkt, než k Tomu nebo k těm, kteří pro ně chtějí dobré. Člověk si myslí, že zlé nějak uchlácholí nebo přelstí. Ale když je něším cílem nás zničit, zapomene snad na svůj hlavní cíl, ať už budeme dělat cokoliv? Člověk slouží ďáblu a myslí si, že z toho získává osobní prospěch (Faust), ve skutečnosti levně prodává svou duši, dělá nevýhodný obchod. Takovému Stalinovi se všichni kolem snažili vlísat do přízně, postoupit na pyramidě moci blíže k němu, ačkoliv věděli, že všichni jejich předchůdci skončili na popravišti. A na popravišti nakonec skončili i oni sami a byli nahrazeni někým podobně snaživým.

Sd 10, 14

Jděte si úpět k bohům, které jste si vybrali, ať vás v čas vašeho soužení vysvobodí! Bohové okolních národů jsou bohové úspěchu. Bohové úspěchu ve válce, ve sklizni, v obchodu. Ale když úspěch zmizí, proč takové bohy ještě uctívat? Kdežto Hospodin je Bůh spavedlnosti a slitování. I když zmizí úspěch, co je spravedlivé platí stále; soucit je možný i tam, kde se lidem daří zle; a právě tam!

Sd 10, 16

Odstranili ze svého středu cizí bohy a sloužili Hospodinu. I ustrnul se nad bídou Izraele. Bůh odpouští po sté a potisící. Ale musí být vidět ovoce pokání. Bůh jistě odpouští, ale musí být vidět, že se člověk napravuje.

Sd 10, 18

Ten, kdo zahájí boj proti Amónovcům, bude náčelníkem všech obyvatel Gileádu. Zdálo by se, že není nic jednoduššího říci „Já jsem generál, do boje“. Ale zahájit boj tu znamená vzít první svoje vlastní lidi, svůj vlstní majetek, dát se do boje a poštvat proti sobě mocné Amónovce. Co když začnu boj já sám a ostatní se leknou a nepřidají se? Tak se všichni Amónovci vrhnou jen na mě, přijdu o všechno a ničeho nedosáhnu. Velitel si také vždycky musí vědět rady. Všichni se ho ptají „A co máme udělat teď?“ a on nemůže říci „Nevím.“, nemůže ani na chvíli utéct před odpovědností. A také všechny nezdary a porážky budou lidé více méně právem připisovat jemu.