beránek

Evangelická církev v Lounech

znak Loun

1 Samuelova 3

1S 3, 7

Samuel ještě Hospodina neznal a Hospodinovo slovo mu ještě nebylo zjeveno. Samuel přitom uř slouží při bohoslužbách. Zřejmě jde asi o druhou část věty, totiž že k němu ještě nemluvil Bůh. Elímu za chvilku dojde, o co jde, kdo že to Samuela volá. Z toho nejspíše plyne, že slyšení božího hlasu byla zkušenost, kterou tehdy kněží občas zažívali; prostě se jim ve svatostánku stávalo, že k nim občas mluvil Bůh. Přestože však Samuel ještě Hospodina neznal, byl už „oblíben u Hospodina i u lidí“. To ukazuje, že Bohu je naše služba milá, i když jeho věcem ještě nerozumíme. A tak třeba u dětí nebo nových věřících nevadí, když třeba spolu s ostatními vyznávají Apoštolské vyznání víry, kterému ještě nerozumí, nevadí. Ostatně u nikoho z nás není chyba, když spolu s církví věříme něčemu, čemu ještě nerozumíme. Nejdříve je víra, pak teprv poznání. Konec konců, křesťanství se dá rozumět jen „zevnitř“, jen když to člověk sám zkusí. Správné je heslo reformace „poznat Boha znamená poznat jeho dobrodiní“.

1S 3, 18

On je Hospodin. Ať učiní, co je dobré v jeho očích. Elího odpověď je vzorem pro nás. Když už jsme provedli něco špatného a teď přichází důsledky, nemá smysl se nějak vykrucovat. Musíme přijmout, že spadla klec. Elí se chová jako ten, komu budou po přijetí trestu odpuštěny hříchy.