beránek

Evangelická církev v Lounech

znak Loun

1 Samuelova 14

1S 14, 1

Jednoho dne vyzval Jónatan, syn Saulův V minulé kapitole oznámil Samuel Saulovi, že Hospodin si místo něj vybral někoho jiného. Většina lidu je někde schovaná, proti zbytku stojí obrovské vojsko Pelištejců se železnými vozy. Saul ztratil jistotu o Boží podpoře a tak se zdráhá cokoliv udělat, jen čeká. Jónathan nemůže situaci snést. Rozhodne se prostě něco udělat,bez ohledu na svého otce. Na tom je vidět, že osud Izraele nestojí a nepadá s králem, s jediným vůdcem. Ve starém Orientě i dnes panuje sklon dávat rovnítko mezi společenství a jeho vůdce. Když selže vůdce, jako by to byl konce celého společenství. Ale v Izraeli to může být i někdo jiný, než král, někdo, kdo má prostě stále ještě víru, kdo může jednat a společenství zachránit. Dalo by se říci: Nikdo není nenahraditelný. Proto zde také stojí

Svému otci to však neoznámil. Jónathan už nemá důvěru v to, že by jeho otec mohlsituaci zvládnout.

1S 14, 2

Saul se usadil … Élího, Hospodinova kněze v Šílu, nosil efód