beránek

Evangelická církev v Lounech

znak Loun

1 Královská 7

1Kr 7, 13

Král Šalomoun poslal pro Chírama z Týru. Na druhé polovině kapitoly je pozoruhodné, s jakým zájmem a do jakého detailu popisuje svatopises jednotlivé bronzové výrobky, zvláště pojízdné stojany. Možná je to doklad toho, že k radosti, které dává člověku Bůh na tomto světě, patří i radost z věcí, z řemesla, z techniky. Není nám dáno jen celé krásné Boží stvoření, zdrojem radosti je i tvořivost a umění, které dal Bůh člověku.

1Kr 7, 15

Vytvořil dva bronzové sloupy Smysl sloupů je zcela záhadný. Velmi pravděpodobně neměli žádný stavební, praktický účel. Můžeme se jen, jako někteří vykladači, dohadovat, zda nejsou památníkem Davida (Boaz="v něm je síla“, David byl válečník) a Šalomouna (Jakín="on upevní"). Ale to je skutečně jen dohad.

1Kr 7, 23

Odlil také moře o průměru deseti loket „Moře“ a další nádrže sloužily k rituálnímu omývání kněží před jejich službou.