beránek

Evangelická církev v Lounech

znak Loun

Svatba

ze svatby

Na rozdíl od římskokatolické a pravoslavné církve, v evangelické církvi není svatba svátostí, tj. znamením posilujícím a budujícím víru člověka. Proto je možné církevně oddat i nepokřtěné. Evangeličtí duchovní jsou podle zákonů české republiky oprávněni uzavírat sňatky stejně jako starostové atp.

Evangelická církev však pokládá manželský slib za posvátný a jeho porušení za jeden z nejvážnějších hříchů, stejně i to, když člověk nevěrou, hrubostí, pijáctvím, záští, zlobou a bezohledností způsobí rozvod. Evangelická církev však připouští druhý sňatek rozvedených. Jednak ne vždy je člověk viníkem vlastního rozvodu. I když zavinění bývá často oboustranné, není to tak vždy a je nesmyslné zacházet tvrdě s tím, kdo sám utrpěl těžkou životní ránu. Připouštíme však i druhý sňatek těch, kteří na rozvodu skutečně nesou vinu. Protože, když jednou selhali, je pro ně lépe alespoň podruhé již dostát svému slibu, než s někým žít a nedávat mu žádnou záruku, nechávat jej v bezohledné nejistotě.

Evangelická církev je tedy ochotna uzavřít sňatek těch, kteří mají základní úctu ke křesťanskému náboženství, církvi a jejím duchovním a jsou schopni ji vyjádřit účastí na několika setkáních předsvatební přípravy. Církev upřednostňuje uzavření sňatku na její půdě, v kostele či modlitebně. Každopádně ale musí jít o místo důstojné a veřejné, protože svatba je veřejným slibem.