beránekznak Loun

farní sbor Českobratrské církve evangelické v Lounech

Hlas mučedníků Ženevský žaltář Podporujeme Izrael! Náhradní rodiny Ústeckého kraje

Historie sboru

Kronika sboru

Právě (listopad 2012) pracujeme na digitalizaci kroniky evangelické církve far. Josefa Šplíchala, která mapuje historii sboru od počátků křesťanství do roku 1966.

Kronika líčí poutavě dějiny sboru, často s nenápadným humorem. Prokazuje laskavou shovívavost nad tím, co je v dějinách sboru dobově podmíněné, dovede vyzdvihnout takové jednání, kterému na důstojnosti čas neubírá – milosrdenství, laskavost, obětavost, pravdivost – víru.

Se stejnou schopností pochopit dobovou podmíněnost některých náhledů a hlavně ocenit to, co je nadčasové, čtěme i toto velmi důkladné a dobře napsané dílo, které spolu s dějinami sboru dává dobrou stručnou představu i o samotných dějinách našeho města vůbec.

Aby byl tento po mnoha stránkách zajímavý text dostupný co nejrychleji, zpřístupňujeme jej již během práce na úpravě překlepů, opatření nadpisy, vysvětlivkami atd. Můžete očekávat, že text bude průběžně zpřehledňován a bude snazší (např. pomocí rejstříků) v něm nalézt to, co vás zrovna zajímá.

Josef Šplíchal: Kronika českobratrského evangelického sboru v Lounech
© Tomáš Pavelka 2006–2018