beránek

Evangelická církev v Lounech

znak Loun

Archiv kázání
(farář Tomáš Pavelka)

1. neděle adventníMarek 7, 1–23
4. neděle adventníDaniel 5
Boží hod vánočníLukáš 2, 1–20
neděle Obřezání PáněLukáš 2, 21–24
neděle Zjevení PáněMatouš 2, 1–11
2. neděle po EpfaniiLukáš 2, 39–52
3. neděle po EpfaniiDeuteronomium 11, 1–15
4. neděle po EpfaniiDeuteronomium 11, 10–18
5. neděle po EpifaniiDeuteronomium 11, 18–23
3. neděle postníLukáš 4, 9-13
Květná neděle Matouš 21, 1–17
Velký pátek Marek 15, 1–41
Neděle velikonočníJan 20, 19–31
2. neděle velikonočníMatouš 27, 57–28, 15
4. neděle velikonočníMatouš 28, 16–20
5. neděle velikonočníLukáš 24, 13–48
neděle před NanebevstoupenímSkutky 1, 1–11
Hod svatého DuchaSkutky 2, 1–42
2 . neděle po TrojiciMatouš 9, 9–13
2. neděle po TrojiciLukáš 18, 15–17
3. neděle po TrojiciDeuteronomium 12, 1–13
4. neděle po TrojiciDeuteronomium 12, 14-31
5. neděle po TrojiciDeuteronomium 13
6. neděle po TrojiciDeuteronomium 14
9. neděle po TrojiciDeuteronomium 14, 22-29
10. neděle po TrojiciDeuteronomium 15, 1–11
11. neděle po TrojiciDeuteronomium 15, 11–18
12. neděle po TrojiciMatouš 16, 13–20
neděle na počátku školníhoDeuteronomium 15, 19–23
15. neděle po Trojici Deuteronomium 16, 1–17
17. neděle po TrojiciDeuteronomium 16, 18–22
18. neděle po TrojiciDeuteronomium 17, 1–7
21. neděle po TrojiciDeuteronomium 17, 14–20
22. neděle po TrojiciDeuteronomium 18, 1–8
24. neděle po TrojiciDeuteronomium 18, 9–21