beránekznak Loun

farní sbor Českobratrské církve evangelické v Lounech

13.4. Zelený čtvrtek
17h čtění pašijí
14.4. Velký pátek
17h bohoslužby
16.4. Hod Boží Velikonoční
9h bohoslužby

Hlas mučedníků Ženevský žaltář Podporujeme Izrael! Náhradní rodiny Ústeckého kraje

Biblický komentář

Genesis
12 13 15 16 17 18 19 21 22 25 28 29 30 31 32 33 37 39 40 41 42 43 44 45
Exodus
1 2 5 6 7 8 9 10 13 14 15 17 19 20 25 33 34
Numeri
12 13 14 20 21 22 23 24
Deuteronomium
34
Jozue
1 2
Soudců
3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 Samuelova
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 25 26 28 30 31
2 Samuelova
1 3 4 5 7 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1 Královská
2 3 5 6 7 8 11 12 17 18 19 20 21 22
2 Královská
2 4 5 6 7 8 10 20
Matouš
2 4 5 8 26 28
Marek
2 3 4 5 6
Lukáš
1 2 3 4 5 7 19 24
Jan
1 2 21
Skutky
3 5 6 7 8 9 10 13 14 16 17 19 21 23 24 25 26 27 28
© Tomáš Pavelka 2006–2015